گروه آموزشی دکتر ایروانی

گروه آموزشی دکتر ایروانی از سال ۹۷ و با ارائه ی پکیج زیست شناسی توسط دکتر امیر ایروانی شروع به فعالیت کرده است.
در اسفند ماه سال ۹۸ به کمک جمعی از افراد حرفه ای و متخصص پکیج زیست به دوره ی جامع پزشکیتو ارتقا پیدا کرد، دوره ای که شامل تدریس کامل ۸ درس تخصصی و عمومی کنکور تجربی و دوره ای به نام منتورینگ با هدف بهبود سبک زندگی تحصیلی و فردی دانش آموزان می باشد.
دوره جامع پزشکیتو علاوه بر اینکه شامل بیش از ۷۰۰ ساعت آموزش و بیش از ۲۰ جلد کتاب است برای منتورینگ نیز پرتالی هوشمند را طراحی نموده که در ایجاد نظم و جذابیت روند درس خواندن دانش آموزان نقش بسزایی دارد.
هدف اصلی گروه آموزشی دکتر ایروانی ایجاد تحولی مثبت در دانش آموزان هم از لحاظ درسی و از هم لحاظ رشد شخصیتی است که به لطف خدا و مهارت تیمی متخصص در عرصه ی کنکور این هدف قابل دستیابی خواهد بود.