۲۱ شهریور ۱۳۹۸

تدریس مفهومی انتقال مواد درگیاهان – نظام جدید

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

تدریس مفهومی ماهیچه های انسان – نظام قدیم

صفر تا صد زیست با امیر ایروانی – قسمت چهارم در سریال «صفر تا صد زیست با امیر ایروانی» هر بار یک بخش بسیار پر چالش زیست شناسی کنکور را از پکیج صفر تا صد برای شما انتخاب میکنیم و به صورت رایگان برای شما قرار میدهیم. در این قسمت […]
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

تدریس مفهومی پتانسیل عمل – نظام قدیم

۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

تدریس مفهومی چشم انسان – نظام قدیم

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تدریس مفهومی قلب انسان – نظام قدیم

سوالی دارید؟

● از مشاورین تلگرام ما بپرسید! :)